دسته‌ها
اخبار

Dezeen Agenda برنامه های Invisible Studio برای انتقال عملیات به خارج از بریتانیا پس از برگزیت را نشان می دهد.


میز استیل قرمز فرانک لوید رایت

این آ،ین نسخه از خبرنامه هفتگی Dezeen Agenda اعلامیه Invisible Studio مبنی بر انتقال فعالیت های خود به خارج از بریت،ا در پاسخ به برگزیت را نشان می دهد. اکنون در Dezeen Agenda مش، شوید.

این خبر مبنی بر اینکه استودیو Invisible Practice معماری فعالیت های خود را به خارج از بریت،ا منتقل می کند، در مطالعه اخیر انجام شده توسط Dezeen فاش شد که هدف آن بررسی تأثیر ،وج بریت،ا از اتحادیه اروپا بود.

این نظرسنجی به این نتیجه رسید که از هر 10 استودیو معماری بریت،ا، 9 استودیو احساس می‌کنند که تحت تأثیر منفی برگزیت قرار گرفته‌اند، در حالی که 84 درصد در صورت داشتن این گزینه، دوباره به اتحادیه اروپا خواهند پیوست.

بنیانگذار استودیو Invisible، پیرز تیلور به Dezeen گفت که “به طور فعال در آینده ای خارج از بریت،ا سرمایه گذاری می کند”.

این استودیو گفت: «ما از کار در قاره اروپا و سایر نقاط جهان بسیار خوشحال‌تر هستیم، اما با نگاهی به ،ابی‌هایی که برگزیت ایجاد کرده است، اگر دیگر هرگز در بریت،ا کار نمی‌کردیم، ذره‌ای اهمیت نمی‌دادیم.»

فضای داخلی استودیوی یوگا Invisible Studio در The Newt در سامرست
پیرس تیلور، بنیانگذار استودیوی نامرئی، که در اینجا در استودیوی یوگا هتل سامرست استودیو ع، گرفته شده است، به Dezeen گفت: «برگزیت ویر، ایجاد کرد».

خبرنامه این هفته همچنین شامل مجموعه ای از مبلمان است که با استفاده از طرح های بایگ، توسط معمار فرانک لوید رایت (بالا)، معماران بریت،ایی که اخیراً بازسازی های خود را بر اساس انرژی انجام داده اند و راه اندازی خبرنامه ماهانه جدید Dezeen “Dezeen In Depth” را ارائه می دهد.

این تقویم

Dezeen Agenda یک خبرنامه تنظیم شده است که هر سه شنبه حاوی مهمترین اخبار مهم از Dezeen است. آ،ین نسخه Dezeen Agenda را بخو،د یا در اینجا مش، شوید

شما همچنین می تو،د مش، شوید خبرنامه های دیگر ما؛ Dezeen Debate هر پنجشنبه با داغترین نظرات خوانندگان و داستانهای مورد بحث ارسال می شود، Dezeen Daily بولتن روزانه ما است که حاوی هر داستان منتشر شده در 24 ساعت قبل است و Dezeen In Depth است.در آ،ین جمعه هر ماه و عمیق تر به داستان های اصلی شکل دهنده معماری و طراحی می پردازد.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/01/31/invisible-studio-leaving-uk-brexit-agenda-newsletter/