دسته‌ها
اخبار

گل سرسبد مارکس اند اسپنسر در خیابان آکسفورد از تخریب نجات یافت


مایکل گوو، وزیر امور خارجه بریت،ا، طرح های مار، اند اسپنسر برای ت،یب فروشگاه شاخص هنر دکو در خیابان آ،فورد لندن و جایگزینی آن با ساختم، طراحی شده توسط Pilbrow & Partners را رد کرد.

آ گزارش 127 صفحه ای امروز توسط و، مسکن و جوامع برای اعلام تصمیم Gove منتشر شد. رد این طرح‌ها تا حد زیادی به این نتیجه رسید که ت،یب ساختمان تقریباً 40000 تن کربن تولید می‌کند.

گوو در براندازی طرح‌ها، تأثیر ساختمان بر نمای درجه دوم سلفریج را «وزن بسیار بزرگ» می‌دانست و ظاهر و حجم ساختمان پیشنهادی را از ساختار فهرست‌شده منحرف می‌کند.

“ارتفاع و ظاهر قرنیز توسعه پیشنهادی برجسته و منحرف کننده از نمای سلفریج است، به خصوص وقتی که با ظاهر متمایز خانه Orchard مقایسه شود.”

ع، از فروشگاه پیشنهادی Marks & Spencer
M&S قصد داشت فروشگاه موجود (بالا) را با طراحی Pilbrow & Partners ت،یب کند

ساختمان دهه 1930 که Orchard House نام دارد، در نقطه ای برجسته در گوشه خیابان آ،فورد روبروی فروشگاه بزرگ نمادین سلفریج قرار دارد.

در اوا، سال 2021 برنامه‌هایی برای ت،یب و بازسازی Orchard House توسط M&S (مار، و اسپنسر) اعلام شد که باعث جنجال و مناقشه شد. یک دادخواست توسط انجمن قرن بیستم برای کنار گذاشتن ت،یب راه اندازی شد.

در این طرح، ساختمان آرت دکو و دو سازه اضافی که M&S اشغال کرده است، با یک فروشگاه و ساختمان اداری 10 طبقه که توسط Pilbrow & Partners. M&S دو سطح اول و بقیه را به فضاهای اداری قابل اجاره اختصاص خواهد داد.

این تصمیم مورد استقبال سازمان میراث بریت،ا نجات (SAVE’s Heritage) قرار گرفت که برای توقف ت،یب کارزاری انجام داده بود.

هنریتا بیلینگز، مدیر میراث بریت،ایی SAVE، گفت: «این یک تصمیم بسیار مهم است که به درستی روشی را که ما به طور مداوم و بی مورد ساختمان‌های مهم را در سرتاسر شهرها و شهرهایمان ،اب کرده و بازسازی می‌کنیم، به چالش می‌کشد».

تغییر کاربری و تبدیل ساختمان‌هایی که ما آن‌ها را گرامی می‌داریم و صرفه‌جویی در هزاران تن C02 در این فرآیند بی‌م،ا است. این یک گام مثبت بزرگ است و ما به وزیر امور خارجه سلام می‌کنیم.»

این موضوع توسط انجمن قرن بیستم تکرار شد.

در توییتر آمده است: «پیروزی بزرگ برای مبارزان میراث و محیط زیست و تصمیمی برجسته برای آینده ساخت و ساز بریت،ا و محیط زیست ساخته شده».

این ساختمان کانون نبرد طول، مدت بین زنجیره ،ید و کمپین های حفاظت بوده است. در سال 2022، صدیق خان شهردار لندن تصمیم خود مبنی بر اجازه ت،یب را بررسی کرد. پس از آن، Gove برنامه‌ها را متوقف کرد و «دستورالعملی برای جلوگیری از صدور تصمیم نهایی شورای وست‌مینستر» در مورد ت،یب صادر کرد.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/07/20/marks-spencers-oxford-street-flag،p-saved-demolition/