دسته‌ها
اخبار

غرفه کرواسی یکی از بزرگترین تالاب های اروپا را بررسی می کند


“هم زیستی پویا وحشی، اهلی و انسان” در مرکز غرفه کرواسی در دوسالانه معماری ونیز قرار دارد که بر تالاب‌های Lonja تمرکز دارد و منحصراً در Dezeen رونمایی شده است.

متصدیان کتاب میا روث، تونچی کرینا، لوکا فاتوویچ، ودران کاساپ، اوزانا اورسیچ، نیکو میهالیویچ و ایویکا میتروویچ این غرفه را به نام همان چیزی که همیشه بود، ایجاد ،د تا “حضور دوگانه” داشته باشند.

این شامل یک نصب فیزیکی در Arsenale و همچنین مجموعه‌ای از کارگاه‌ها، گفت،ا و متون است که در مکان‌های مختلف در دوسالانه.

پاویون مجسمه سازی در کرواسی در دوسالانه معماری ونیز
غرفه دارای نصب چوب خا،تر در مرکز خود است

این پروژه نگاهی به تالاب های Lonja در کرواسی دارد که در اطراف رودخانه های Sava و Lonja واقع شده اند و از بزرگترین تالاب های اروپا هستند.

متصدیان به Dezeen گفتند: “آنها با تنوع زیستی و سنت های خود، محیطی از تعادل شکننده را ارائه می دهند که در طول یک سال دستخوش تغییرات اساسی می شود.”

“پاسخ به [Venice Architecture Biennale curator] با چارچوب‌بندی لسلی لوکو از موضوع، ما گزیده‌هایی از یک فرآیند بین‌رشته‌ای مستمر را که از طریق آموزش آینده‌محور و موقعیت‌یافته محقق می‌شود، دعوت و نمایش می‌دهیم.»

جزئیات غرفه کرواسی همان چیزی است که همیشه بود
توسط تالاب Lonja اطلاع داده شده است

متصدیان بر این باورند که مطالعه جوامع خودمختار در مناطقی مانند تالاب های لونجا می تواند رویکردهای متفاوتی را برای مق، با اثرات تغییرات آب و هوایی نشان دهد.

متولیان امر می‌گویند: «این تالاب‌ها به ،وان نقطه عزیمتی برای گمانه‌زنی در مورد مسیرهای ترجیحی آینده، جایگزین‌ها و مدل‌های زندگی مش، در نظر گرفته می‌شوند. واقعیت‌های بحران‌ها و بلایای مداوم و مداوم ما را به ایجاد انواع جدیدی از تاب‌آوری ترغیب می‌کند.»

جوامع خودمختار نادیده گرفته شده در مناطق پیرامونی بینش مستقیمی نسبت به ،، که به زندگی با طبیعت عادت کرده اند، و نه مخالف آن، با شانس بیشتری برای بقا در چنین آینده ای می دهد.

مجسمه چوب خا،تر
غرفه کرواسی امیدوار است ارتباط متقابل را برجسته کند

در مرکز غرفه، یک قطعه مجسمه بزرگ ساخته شده از چوب خا،تر بافته شده – ماده ای که بومی تالاب ها است – در یک شبکه مستطیل شکل معلق است.

قطعه‌ای صوتی که به جانوران تالاب لونجا اشاره می‌کند، با یک ،یب ضربه‌ای دیجیتالی که یک گفتگوی موزیکال تخیلی بین سه لک‌لک را نشان می‌دهد، از مجسمه بیرون می‌آید.

هدف ایجاد یک نصب بود که به بازدیدکنندگ، که ،اصری از حافظه جمعی انسان ها را تشخیص می دادند تکیه کند.

متصدیان درباره این نصب می‌گویند: «این یک خاطره یا تقلید واقعی نیست، بلکه در مرز دانسته‌ها و ناخودآگاه قابل تشخیص وجود دارد و میل به نزدیک شدن را برمی‌انگیزد.

“این به ،وان وسیله ای برای تغییر مختصر دیدگاه عمل می کند، تجسمی از موضوعی که با تجربه در فضا بهتر از یک آمار قابل درک است.”

نمایی از داخل مجسمه چوبی در دوسالانه معماری ونیز
این پروژه همچنین شامل کارگاه ها و گفت،ا می باشد

متصدیان امیدوارند که غرفه ارتباط متقابل را برجسته کند.

آنها گفتند: «تالاب‌ها به ظرفیت خوددرم، طبیعت بدون دخالت یا بقای ما اشاره می‌کنند.»

“در بخش فیزیکی خود، بحث را در مورد چگونگی ارتباط فضاها و تجسم ارتباطات با منشا ما باز می کند، و شبکه کارگاه ها و گفت،ای غرفه خواستار آموزش مداوم و حدس و گمان در مورد سیستم های علی است.”

پاویون کرواسی در دوسالانه معماری ونیز
این سازه پس از پایان دوسالانه به کرواسی باز خواهد گشت

همان طور که همیشه بود، همچنین قصد دارد بازدیدکنندگان را با درک نیاز به حفظ “همزیستی های طبیعت-فرهنگ” آشنا کند. پس از پایان دوسالانه، این سازه به کرواسی باز خواهد گشت.

آنها نتیجه گرفتند: “آینده با درک عمیق از تعادل سیستم هایی که ما بخشی از آنها هستیم و شکنندگی آنها شروع می شود.”

اقدام در جهت حفظ همزیستی های طبیعت-فرهنگ مست،م درک این است که یک محیط هماهنگ چیست، و این محیط خاص شاهد وابستگی متقابلی است که هنوز وجود دارد، اما در معرض تهدید است.

پاویون کرواسی یکی از چندین غرفه ای است که به طور انحصاری در این هفته افتتاح می شود. غرفه های دیگری که برای اولین بار در Dezeen دیده شدند عبارتند از غرفه برزیل که پر از خاک بود، غرفه بریت،ا که هدف آن محصور ، تنوع بود و غرفه فنلاند که “مرگ توالت ف،نگ را اعلام کرد”.

عکاسی توسط Bosnic+Dorotic است.

Dezeen گزارش زنده از بینال معماری ونیز است که از 20 می تا 26 نوامبر 2023 برگزار می شود. برای آ،ین اطلاعاتی که برای شرکت در این رویداد باید بد،د و همچنین لیستی از رویدادهای معماری و طراحی دیگر، به راهنمای رویدادهای Dezeen مراجعه کنید. در سراسر جهان در حال انجام است.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/05/18/croatia-pavilion-venice-architecture-biennale/