دسته‌ها
اخبار

دفتر معماری مردم یک سرویس بهداشتی عمومی بی شکل برای همه جنسیت ها ایجاد می کند


سیمان خمیده و دیوارهای گچ بری این سرویس بهداشتی عمومی به شکل آمیب در پکن، چین را که توسط دفتر معماری مردم طراحی شده است، «با در نظر گرفتن اولویت» تعریف می کند.

سرویس بهداشتی عمومی Amoeba نام دارد، تاسیساتی که توسط دفتر معماری مردمی شکلی نامنظم و ارگ،ک دارد که یادآور موجودات سلولی است.

ع، سرویس بهداشتی عمومی آمیب
سرویس بهداشتی عمومی آمیب یک سرویس بهداشتی عمومی در پارک منشان است

این استودیو به Dezeen گفت: «دستشویی عمومی Amoeba با یک اولویت طراحی شده است، چه افراد خانواده با بچه باشند، چه دارای معلولیت باشند یا ،تشان ناسازگار باشد».

وی افزود: «فضای منسجم به جای تفکیک، بر شمولیت تأکید دارد».

ع، سرویس بهداشتی عمومی آمیب
این ساختمان دارای فرم مجسمه ای است

این توالت جدید که در پارک منشان در منطقه کوهست، منتوگو در پکن واقع شده است، بخشی از مجموعه ای شامل گا،ی، بازارها، مجسمه ها و فضاهای نمایش است.

این ساختمان از یک دیوار گچی سینوسی تشکیل شده است که پیچ و تاب دارد تا غرفه‌های جداگانه و مناطق سینک در اطراف یک سالن مرکزی ایجاد کند.

دیوارها با گچ پوشیده شده بودند. ع، توسط PAO است

دیوار در مرکز ساختمان بالا می رود و به سمت پایین خم می شود و یک سقف V شکل با نورگیرهای دو جداره یکپارچه تشکیل می دهد.

هنگام ورود به حمام عمومی، دیوارهای منحنی شکل دهنده غرفه ها، ریتم فضا را مشخص می کند. روشنایی نوار LED در جایی که دیوارها با کف تلاقی می کنند، درخشش ملایمی را ارائه می دهد.

هر غرفه شکل و اندازه منحصر به فردی دارد، با درهای غرفه ای که بین دیوارهای منحنی شناور هستند و با زمین تماس نمی گیرند.

دیوارهای مجسمه‌ای حمام که با سیمان میکرو پوشیده شده‌اند، در نور منتشر شده از دهانه‌های قرار گرفته در بالای هر غرفه قرار می‌گیرند و کنتراست را در فضای بی‌شکل ایجاد می‌کنند.

ع، داخلی توالت عمومی پکن
دیوارهای منحنی داخل اتاقک ها را تشکیل می دهند

این استودیو گفت: فضاهای م،وطی شکل چاه های نوری را تشکیل می دهند که نور طبیعی را به داخل هر غرفه می کشاند. “فضاهای حاصل زیبایی مقدسی را برای بدترین فعالیت ها به ارمغان می آورد.”

دفتر معماری مردم یک استودیوی پکن است که توسط He Zhe، James Shen و Zang Feng در سال 2010 تاسیس شد. این استودیو اولین کارگاه معماری در آسیا بود که به ،وان B-Corp گواهینامه دریافت کرد.

ع، توالت فرنگی
چاه های نور نور را به داخل می کشانند

پروژه‌های قبلی این استودیو در چین که در معرض دید عموم قرار گرفته بود، شامل تغییر رنگ آبی مدرسه‌ای در شنژن و یک مرکز فرهنگی م،ار با ساختار ف،ی پیش‌ساخته در یانتای بود.

عکاسی توسط ژو یومنگ انجام شده است مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/07/14/peoples-architecture-office-amorp،us-amoeba-public-restroom-all-genders-beijing/